İstanbul Medresleri

Yazı: Mustafa Göleç Fotoğraf: Halit Ömer Camcı

Şemsi Paşa Medresesi

Medrese, ders kökünden türetilmiş bir kelime. Ders okutulan yer demek. Kelimenin, ders gören talebelerin aynı zamanda ikamet ettikleri ve yatıp kalktıkları yer gibi bir anlamı da var. Dolayısıyla medreseyi anlamak onu hem bir t… Gezgin Dergi : http://gezgindergi.com/istanbul-medresleri/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s